Střední škola Jana Blahoslava
Střední škola Jana Blahoslava
Studenti jsou v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí připravováni na odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti.

Střední škola Jana Blahoslava je zcela nová škola soukromého typu, která byla otevřena v roce 2021 ve Frýdlantském výběžku. V září 2022 otevíráme další ročník dvou maturitních oborů. Škola stojí na osvědčených hodnotách naší společnosti, disponuje moderním vybavením a nabízí mladý, odborně vybavený učitelský sbor. Učitelé mají bohaté zkušenosti v práci s mladými lidmi. Škola se opírá o etablovanou síť pedagogických, sociálních a správních partnerských organizací, kde studenti mohou vykonávat odbornou praxi a po ukončení studia se ucházet o pracovní uplatnění. Škola je finančně i dopravně snadno dostupná pro každého, kdo je otevřený novým obzorům. Pojďte spolu s námi zahájit druhý ročník školy, která stojí za to.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme následující obory:

obor 01PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
75-31-M/01
čtyřletý maturitní obor

forma studia: prezenční
počet přijímaných uchazečů: 30
školné: 500,- Kč / měsíc
PRAXE OD 1. ROČNÍKU

Charakteristika oboru         Profil absolventa        Učební plán

obor 01VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
68-43-M/01
čtyřletý maturitní obor

forma studia: prezenční
počet přijímaných uchazečů: 30
školné: 500,- Kč / měsíc
PRAXE OD 2. ROČNÍKU

Charakteristika oboru         Profil absolventa        Učební plán

V dalších letech plánujeme otevřít obory:

OŠETŘOVATELOŠETŘOVATEL
tříletý učební obor

forma studia: prezenční
počet přijímaných uchazečů: 20

SOCIÁLNÍ ČINNOST /><span style=SOCIÁLNÍ ČINNOST
dvouletý nástavbový obor

forma studia: prezenční
počet přijímaných uchazečů: 20Škola nabízí moderní vzdělání postavené na ověřených hodnotách naší civilizace. Zřizovatelem je Jednota bratrská, škola je otevřená široké veřejnosti.


Studentům se v prostorném areálu školy nabízí moderní vybavení, kvalitní stravování, pohodlné ubytování a široká nabídka volnočasových klubů.


Vzdělávací program školy se opírá o širokou síť sociálních, pedagogických i správních partnerských organizací, kde studenti vykonávají praxi a po ukončení studia mají možnost ucházet se o pracovní uplatnění.


Jsme škola rodinného typu, která se vyznačuje přátelskými vztahy, otevřenou komunikací a bezpečným prostředím.


Učitelé disponují odbornou kvalifikací, vysokým morálním kreditem a zkušenostmi v práci s mladými lidmi.


Škola se nachází v bezprostřední blízkosti Jizerských hor a je zároveň dostupná širokému okolí.


Škola nabízí hodnotné vzdělání soukromého typu za finančně výhodných podmínek. Studenti se navíc mohou ucházet o motivační a prospěchové stipendium.


Na základě celosvětového působení partnerů zřizovatele i členství školy v mezinárodní asociaci ACSI plánujeme zahraniční návštěvy a pobyty našich studentů.

Aktuality ze života školy

Napsali o nás

Dny otevřených dveří

Uvažuješ nad naší školou? Zajímá tě, jak to u nás chodí, jak vypadají jednotlivé učebny, jaký je školní areál a co

...

Nabídka volnočasových aktivit na DM

Volnočasové aktivity pro školní rok 2021/2022 na domově mládeže jsou realizovány ve spolupráci se ...

Škola zahájila svoji činnost

Začátek školního roku otevřel v Hejnicích novou střední školu nabízející dva maturitní obory v oblastech pedagogiky

...

Slavnostní otevření školy

1. září v 15:30 se po 400 letech otevírá střední škola Jednoty bratrské – Střední škola Jana Blahoslava. Při této

...

Výsledky 2. kola

Na základě podmínek druhého kola přijímacího řízení bylo stanoveno pořadí uchazečů. Do celkového počtu

...

Druhé kolo přijímacího řízení

Uchazeči, kteří nebyli přijati na jiné škole, se mohou přihlásit do druhého

...

Výsledky přijímacího řízení

Na základě podmínek prvního kola přijímacího řízení bylo stanoveno pořadí uchazečů. Do celkového počtu bodů

...

Plán rozvoje a investic školy

Střední škola Jana Blahoslava bude sídlit v prostorném areálu v klidné části města Hejnice, nedaleko od

...

Informace po přijímacích zkouškách

Milí uchazeči,

děkujeme za vaši účast na přijímacích zkouškách v minulém týdnu, rádi jsme vás viděli.

...

Pozvánky k přijímací zkoušce rozeslány

Včera (19. dubna) byly doporučenou poštou rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám všem uchazečům, kteří budou psát

...

Organizace přijímacích zkoušek

Termíny jednotné přijímací zkoušky se nezadržitelně blíží, proto jsme pro vás připravili jednoduchý přehled toho,

...

Změna termínu přijímacích zkoušek

Vzhledem ke změnám v organizaci jednotné přijímací zkoušky, které MŠMT zveřejnilo 10. března 2021, upozorňujeme na

...

  Kalendář akcí školy

  Škola pro žáky z větší dojezdové vzdálenosti provozuje DOMOV MLÁDEŽE. Ten se nachází přímo naproti hlavní budově školy, ve které probíhá výuka. S trochou nadsázky jde říci, že by žáci mohli do školy chodit v pantoflích z domova mládeže. Jeho budova pohází z počátku

  ...

  Pomocí moderních vzdělávacích prostředků škola rozvíjí celou osobnost studenta.
  Od studentů se očekává motivace ke studiu, zapojení do výuky a úcta k hodnotám školy.
  Studenti mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium.
  Studenti jsou vedeni k řešení problémů v týmové

  ...

  Učitelé vedou k odpovědnosti ve slovech i činech, poctivé práci, širokému rozhledu a otevřenému přístupu k druhým.
  Pedagogové školy jsou kvalifikovaní učitelé s praxí v oboru, morálním kreditem a osobním přístupem ke studentům.
  Studenty vedeme k týmové

  ...

  Studenti pracují samostatně i ve skupinách na zvolených projektech s danými kritérii.
  Podporujeme teoretickou výuku i výuku mimo rámec učeben – čtenářské dílny, projektové dny, odborné exkurze, ročníkové práce, besedy s významnými hosty a jiné.
  Po celou dobu studia jsou studenti v

  ...

  Areál Střední školy Jana Blahoslava je zasazen do inspirativního prostředí malého podhorského města Hejnice. Jeho součástí jsou všechny školní budovy, včetně jídelny a internátu, a rozlehlý park anglického typu, v němž nechybí ani malebný rybník.

   

  ...

  Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou, Jednotou bratrskou, jejími organizacemi, vzdělávacími a sociálními zařízeními v regionu a dalšími subjekty.
  Škola je aktivním členem asociace Comeniana a Association of Christian Schools International (ACSI), předního poskytovatele služeb ve

  ...

  Partnerské organizace:

  Jednota bratrska

  liberecky kraj

  hejnice

  město Frýdlant

  acsi

  comeniana

  majak

  pristav 3v

  nadace euronisa

  základní škola jana amose komenského

  středisko volného času narnie

  nadace racek  Střední škola pedagogická a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava

  č. p. 349, Hejnice 463 62
  info@ssjb.cz, +420 604 614 794
  datová schránka: 92cgybk
  IČO: 09 951 971
  RED IZO: 691 014 701

  Bankovní spojení:

  transparentní účet spolku přátel školy (investice): 523571523/2010
  provozní účet školy: 2902022005/2010
  stravovací účet školy: 2202022012/2010

  Zřizovatel: Jednota bratrská
  B. Němcové 54/9, 460 01  Liberec 5
  IČO: 47 47 51 11


  doprava


  Dopravní dostupnost zde.

  kontakt

  Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
  ředitel školy

  tel: +420 482 416 603
  tel: +420 604 614 794 (Po–Pá)
  e-mail: vagner@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Václav Mach
  zástupce ředitele školy

  tel: +420 482 416 602
  tel: +420 775 640 935
  e-mail: mach@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Martina Stefanová
  sekretariát školy

  tel: +420 482 416 611
  tel: +420 774 843 183
  (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

  e-mail: info@ssjb.cz