Střední škola Jana Blahoslava
Střední škola Jana Blahoslava
Studenti jsou v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí připravováni na odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti.

Střední škola Jana Blahoslava je zcela nová škola soukromého typu, která vzniká ve Frýdlantském výběžku. V září 2021 otevíráme dva maturitní obory a následující rok dva další. Škola stojí na osvědčených hodnotách naší společnosti, disponuje moderním vybavením a nabízí mladý, odborně vybavený učitelský sbor. Učitelé mají bohaté zkušenosti v práci s mladými lidmi. Škola se opírá o etablovanou síť pedagogických, sociálních a správních partnerských organizací, kde studenti mohou vykonávat odbornou praxi a po ukončení studia se ucházet o pracovní uplatnění. Škola je finančně i dopravně snadno dostupná pro každého, kdo je otevřený novým obzorům. Pojďte spolu s námi zahájit první ročník školy, která stojí za to.Škola nabízí moderní vzdělání postavené na ověřených hodnotách naší civilizace. Zřizovatelem je Jednota bratrská, škola je otevřená všem bez rozdílu vyznání.


Studentům se v prostorném areálu školy nabízí moderní vybavení, kvalitní stravování, pohodlné ubytování a široká nabídka volnočasových klubů.


Vzdělávací program školy se opírá o širokou síť sociálních, pedagogických i správních partnerských organizací, kde studenti vykonávají praxi a po ukončení studia mají možnost ucházet se o pracovní uplatnění.


Jsme škola rodinného typu, která se vyznačuje přátelskými vztahy, otevřenou komunikací a bezpečným prostředím.


Učitelé disponují odbornou kvalifikací, vysokým morálním kreditem a zkušenostmi v práci s mladými lidmi.


Škola se nachází v bezprostřední blízkosti Jizerských hor a je zároveň dostupná širokému okolí.


Škola nabízí hodnotné vzdělání soukromého typu za finančně výhodných podmínek. Studenti se navíc mohou ucházet o motivační a prospěchové stipendium.


Na základě celosvětového působení partnerů zřizovatele i členství školy v mezinárodní asociaci ACSI plánujeme zahraniční návštěvy a pobyty našich studentů.

O škole se můžete dozvědět více na stránkách veletrhu EDUCA online, který je pro zájemce otevřen do 31. 1. Podívejte se do našeho virtuálního stánku. 

...

Dne 23. 6. Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo (poměrem 32 z 33) Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Libereckým krajem, Jednotou bratrskou, městem

...

Zřizovatel školy Jednota bratrská spolupracuje se sbory a organizacemi po celém světě. Na základě této spolupráce škola plánuje již na rok 2021/2022 zahraniční návštěvy. 

Střední škola Jana Blahoslava se poprvé otevře studentům 1. 9. 2021. První rok se tedy týká již žáků 9. ročníků základních škol ve frýdlatském výběžku i dále. Děkujeme za podporu

...

  video3

  Jaké jsou obory? - připravujeme

   Pomocí moderních vzdělávacích prostředků škola rozvíjí celou osobnost studenta.
   Od studentů se očekává motivace ke studiu, zapojení do výuky a úcta k hodnotám školy.
   Studenti mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium.
   Studenti jsou vedeni k řešení problémů v týmové

   ...

   Učitelé vedou k odpovědnosti ve slovech i činech, poctivé práci, širokému rozhledu a otevřenému přístupu k druhým.
   Pedagogové školy jsou kvalifikovaní učitelé s praxí v oboru, morálním kreditem a osobním přístupem ke studentům.
   Studenty vedeme k týmové práci, protože sami pracujeme v

   ...

   Studenti pracují samostatně i ve skupinách na zvolených projektech s danými kritérii.
   Podporujeme teoretickou výuku i výuku mimo rámec učeben – čtenářské dílny, projektové dny, odborné exkurze, ročníkové práce, besedy s významnými hosty a jiné.
   Po celou dobu studia jsou studenti v

   ...

   Škola disponuje bezpečným prostředím, moderním vybavením a odbornými výukovými pomůckami.
   Areál školy je zasazen do inspirativního prostředí malého města, jež je zároveň snadno dostupné širokému okolí.
   Škola podporuje aktivní spolupráci s rodiči.
   Rodičům je přinášen věrný

   ...

   Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou, Jednotou bratrskou, jejími organizacemi, vzdělávacími a sociálními zařízeními v regionu a dalšími subjekty.
   Škola je aktivním členem asociace Comeniana a Association of Christian Schools International (ACSI), předního poskytovatele služeb ve

   ...

   Vychovatelé v domě mládeže rozumějí nesnázím i přednostem dospívání a poskytují zdravé zázemí pro rezidenty.
   Pro studenty je zajištěno kvalitní stravování v areálu školy.
   Domov mládeže bezprostředně sousedí se školou, poskytuje příjemné prostředí pro chvíle soukromí i společenské

   ...

   Partnerské organizace:

   Jednota bratrska

   liberecky kraj

   hejnice

   město Frýdlant

   acsi

   comeniana

   majak

   pristav 3v

   nadace euronisa

   základní škola jana amose komenského

   středisko volného času narnie

   nadace racek   Střední škola pedagogická a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava

   Lázeňská 349, Hejnice 463 62
   info@ssjb.cz, +420 604 614 794
   Bankovní spojení:
   č. ú.: 523571523/2010 (transparentní číslo účtu spolku přátel školy - investice)
   č. ú.: 2100739987/2010 (spolek přátel školy - stipendia)

   Zřizovatel: Jednota bratrská
   B. Němcové 54/9, 460 01  Liberec 5
   IČO: 47 47 51 11


   doprava


   Dopravní dostupnost zde.

   kontakt

   Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
   ředitel školy

   tel: +420 604 614 794 (Po–Pá)
   e-mail: vagner(at)sjak.cz

   kontakt

   Mgr. Martina Stefanová
   sekretariát školy

   tel: +420 774 843 183
   (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

   e-mail: info(at)ssjb.cz

   kontakt

   ThMgr. Šimon Dvořák
   zástupce zřizovatele

   tel: +420 605 268 348
   e-mail: dvorak(at)jbcr.cz