Střední škola Jana Blahoslava
Střední škola Jana Blahoslava
Studenti jsou v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí připravováni na odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti.

Informace ke 3. kolu 24/25

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízenído školního roku

...

Výsledky 2. kola 24/25

Na základě kritérií 2. kola kola přijímacího řízení pro obor Veřejnosprávní činnost a Ošetřovatel bylo

...

Informace pro přijaté žáky

Vážení rodiče, milí žáci, předně gratulujeme k úspěšnému složení přijímacíh zkoušek. Na této stránce naleznete

...

Informace ke 2. kolu 24/25

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízenído školního roku 2024/2025. Přijímací

...

Spolupráce s Hartfield Academy

Jak se žije na jihu USA? Kde se vlastně rozkládá stát Mississippi? Jací lidé v něm žijí a jací jsou? Na takové a

...

Informace k přijímacím zkouškám 2024

Blíží se termíny přijímacího řízení. V minulých týdnech byly odeslány pozvánky k jednotné

...

Jarní návštěva z USA

Pondělí a úterý (11. a 12. března 2024) se neslo ve znamení americké návštěvy. Tým 10 přátel z Mississippi složený

...

Pobyt v USA

Škola od roku 2022 spolupracuje s americkou nadací 10M Foundation, která každoročně vypraví několik mladých

...

Kritéria přijímacího řízení 2024

Vážení uchazeči o studium, dnes jsme zveřejnili kritéria 1. kola přijímacího řízení pro nabízené obory. Vzhledem k

...

Výsledky přijímacího řízení 24/25

Na základě kritérií 1. kola kola přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

...

Nabídka volnočasových aktivit na DM

Volnočasové aktivity pro školní rok 2022/2023 na domově mládeže jsou realizovány ve spolupráci se ...

Dny otevřených dveří

Uvažuješ nad naší školou? Zajímá tě, jak to u nás chodí, jak vypadají jednotlivé učebny, jaký je školní areál a co

...

  Střední škola Jana Blahoslava byla otevřena ve Frýdlantském výběžku v roce 2021. Škola nabízí moderní vzdělávání postavené na osvědčených hodnotách naší společnosti v přátelském prostředí. Svým uchazečům nabízí dva maturitní a jeden učební obor. Škola se opírá o etablovanou síť pedagogických, sociálních a veřejnoprávních partnerských organizací, kde studenti vykonávají odbornou praxi a po ukončení studia se v nich mohou ucházet o pracovní uplatnění. Škola je finančně i dopravně snadno dostupná pro každého, kdo je otevřený novým obzorům. Pojďte spolu s námi zahájit další ročník školy, která stojí za to!

  Kalendář akcí školy

  Škola pro žáky z větší dojezdové vzdálenosti provozuje DOMOV MLÁDEŽE, který se nachází přímo ve školním areálu naproti hlavní budově, ve které probíhá výuka. S trochou nadsázky jde říci, že by žáci mohli do školy chodit v přezůvkách přímo ze

  ...

  Pomocí moderních vzdělávacích prostředků škola rozvíjí celou osobnost studenta.
  Od studentů se očekává motivace ke studiu, zapojení do výuky a úcta k hodnotám školy.
  Studenti mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium.
  Studenti jsou vedeni k řešení problémů v týmové

  ...

  Současný pedagogický sbor Střední školy Jana Blahoslava se sestává ze třinácti kmenových a řady externích pedagogických pracovníků. Každý z učitelů je odborníkem ve svém předmětu a aktivně hledá, jakým způsobem se v něm dál rozvíjet. V rámci pedagogického sboru

  ...

  Studenti pracují samostatně i ve skupinách na zvolených projektech s danými kritérii.
  Podporujeme teoretickou výuku i výuku mimo rámec učeben – čtenářské dílny, projektové dny, odborné exkurze, ročníkové práce, besedy s významnými hosty a jiné.
  Po celou dobu studia jsou studenti v

  ...

  Areál Střední školy Jana Blahoslava je zasazen do inspirativního prostředí malého podhorského města Hejnice. Jeho součástí jsou všechny školní budovy, včetně jídelny a internátu, a rozlehlý park anglického typu, v němž nechybí ani malebný rybník.

   

  ...

  Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou, Jednotou bratrskou, jejími organizacemi, vzdělávacími a sociálními zařízeními v regionu a dalšími subjekty.
  Škola je aktivním členem asociace Comeniana a Association of Christian Schools International (ACSI), předního poskytovatele služeb ve

  ...

  Partnerské organizace:

  Jednota bratrska

  liberecky kraj

  hejnice

  město Frýdlant

  10M

  comeniana

  majak

  pristav 3v

  nadace euronisa

  základní škola jana amose komenského

  středisko volného času narnie

  nadace racek  Střední škola pedagogická
  a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava

  č. p. 349, Hejnice 463 62
  info@ssjb.cz, +420 482 416 611, +420 773 781 844
  datová schránka: 92cgybk
  IČO: 09 951 971
  RED IZO: 691 014 701

  Bankovní spojení:

  transparentní účet školy: 2602098462/2010
  (osvědčení o veřejné sbírce na podporu školy)

  Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas
  se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky.
  provozní účet školy: 2902022005/2010
  stravovací účet školy: 2202022012/2010

  Zřizovatel: Jednota bratrská
  B. Němcové 54/9, 460 01  Liberec 5
  IČO: 47 47 51 11

  www.jbcr.cz

  doprava


  Dopravní dostupnost zde.

  kontakt

  Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
  ředitel školy

  tel: +420 482 416 603
  tel: +420 604 614 794 (Po–Pá)
  e-mail: vagner@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Václav Mach
  zástupce ředitele školy

  tel: +420 482 416 602
  tel: +420 775 640 935
  e-mail: mach@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Sára Kaletová
  sekretariát školy

  tel: +420 482 416 611
  tel: +420 773 781 844
  (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

  e-mail: info@ssjb.cz

  kontakt

  Gabriela Vágnerová
  vedoucí školního stravování
  hospodářka školy

  tel: +420 482 416 604
  tel: +420 737 415 355
  (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

  e-mail: vagnerova@ssjb.cz