Studenti pracují samostatně i ve skupinách na zvolených projektech s danými kritérii.
Podporujeme teoretickou výuku i výuku mimo rámec učeben – čtenářské dílny, projektové dny, odborné exkurze, ročníkové práce, besedy s významnými hosty a jiné.
Po celou dobu studia jsou studenti v rámci odborné praxe seznamováni s reálným životem vzdělávacích, sociálních a jiných zařízení.
Výuka začíná v 8.50. Mezi dopolední a odpolední výukou je vyčleněn dostatečný čas na oběd, který je studentům zajištěn v areálu školy.
Realizace studentské praxe se opírá o etablovanou síť sociálních, vzdělávacích a jiných organizací založených Jednotou bratrskou i veřejnými institucemi.
Výchovně-vzdělávací proces stojí na odbornosti učitelů, motivaci studentů ke studiu, otevřené diskusi ohledně klíčových otázek vzdělávání, vzájemné spolupráci studentů a jejich poctivém přístupu k práci.