Pomocí moderních vzdělávacích prostředků škola rozvíjí celou osobnost studenta.
Od studentů se očekává motivace ke studiu, zapojení do výuky a úcta k hodnotám školy.
Studenti mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium.
Studenti jsou vedeni k řešení problémů v týmové práci a ochotě pomáhat druhým.