Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do školního roku 2024/2025. Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., v aktuálním znění. 

 

ikony obory VSČ

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 68-43-M/01

maturitní studium

 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - uchazeč prokáže motivaci ke studiu a předloží portfolio svých aktivit
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)

PRAVDĚPODOBNÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 1 

KRITÉRIA 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 

 ikony obory O

OŠETŘOVATEL - 53-41-H/01

učební obor

 POHOVOR - uchazeč prokáže motivaci ke studiu
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
Uchazeči o studium zdravotnického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

PRAVDĚPODOBNÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 2  

KRITÉRIA 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

PŘIHLÁŠKY

Pro 3. a další kolo se podává přihláška pouze v listinné podobě. Uchazeč může podat přihlášku na libovolný počet škol. Obory se neuvádí podle priority. Na jednu přihlášku se píše právě jedna škola.

Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62,  do 28. června 2024. Při zasílání poštou je rozhodující datum podání dopisu.

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO

Portfolio uchazeč odevzdává v listinné podobě, nejlépe svázané do jednoho dokumentu (kroužková nebo obdobná vazba). Portfolio se může sestávat z originálů či fotokopií. Portfolio je nevratné a stává se součástí dokumentace přijímacího řízení uchazeče. Hotové portfolio zasílejte doporučeně na adresu školy: Střední škola Jana Blahoslava, Hejnice č. p. 349, 463 62 Hejnice; nebo přineste osobně do kanceláře školy. V případě osobního doručení je vhodné předem zavolat do kanceláře nebo hospodářce školy. Termín odevzdání osobně i skrze poštovní služby je 28. června 2024 (rozhodující je datum podání zásilky k přepravě).
Na později odevzdaná portfolia nebude brán zřetel a žák bude v dané části přijímací zkoušky hodnocen 0 body.

ROZHODNUTÍ, POTVRZENÍ ZÁJMU

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude uchazeči zasláno na jím uvedenou adresu v přihlášce. Uchazeč se proti rozhodnutí může odvolat do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů od oznámení rozhodnutí potvrdit svůj umysl se v daném oboru vzdělávat. Pokud tak neučiní, jeho právo na přijetí zaniká.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

24. června 2024  Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obory Veřejnosprávní činnost, Ošetřovatel
do 28. května 2024 Podání přihlášky ke studiu v rámci 3. kola. Odevzdání portfolia - Veřejnosprávní činnost.
12. července 2024    Pohovory přijímacího řízení v rámci 3. kola. - pouze obor Ošetřovatel

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
773 781 844

 

DRŽÍME PALCE A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI

ARCHIV PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024/2025