Učitelé

Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
ředitel školy
anglický jazyk, konverzace
e-mail: vagner@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 603
tel.: +420 604 614 794
Mgr. Václav Mach
zástupce ředitele
český jazyk, dějepis, etika
e-mail: mach@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 602
Mgr. Martina Stefanová
kancelář školy
matematika
e-mail: info@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 611
tel.:+420 774 843 183
ThMgr. Šimon Dvořák
učitel odborných předmětů PMP
pedagogika, psychologie, praxe
Ing. et Bc. Lenka Hanzalová
učitelka odborných předmětů
ekonomika a soc. politika, právo, veřejná správa, technika administrativy
e-mail: hanzalova@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 606
MgA. Filip Dvořák
učitel odborných předmětů
výtvarná výchova, didaktika Vv
Mgr. Dana Oliveriusová
učitelka přírodovědných předmětů
biologie, chemie, fyzika
tel.: +420 482 416 606
Bc. Tomáš Vodehnal
učitel, správce ICT
informační a komunikační technologie, dramatická výchova
tel.: +420 482 416 607
ThDr. Martin Bukovský, MBA
učitel tělesné výchovy VS
Mgr. Simona Vodehnalová
vychovatelka na DM, učitelka
tělesná výchova PMP, didaktika Tv

Rada školy

ThMgr. Šimon Dvořák
předseda rady školy
tel.: +420 605 268 348
e-mail: dvorak@jbcr.cz
Ing. Jan Křivka, MBA
člen rady školy
Rostislav Dankanič
člen rady školy
hejnice@jbcr.cz