Učitelé

Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
ředitel školy
anglický jazyk, konverzace
e-mail: vagner@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 603
tel.: +420 604 614 794
Mgr. Václav Mach
zástupce ředitele
český jazyk
třídní učitel 2. P
e-mail: mach@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 602
Mgr. Martina Stefanová
kancelář školy
matematika, dějepis
e-mail: info@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 611
tel.:+420 774 843 183
Ing. et Bc. Lenka Hanzalová
učitelka odborných předmětů
ekonomika, právo, veřejná správa, písemná a elektronická komunikace
třídní učitelka 2. V
e-mail: hanzalova@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 606
MgA. Filip Dvořák
učitel odborných předmětů
výtvarná výchova, didaktika Vv
třídní učitel 1. P
e-mail: dvorakf@ssjb.cz
Mgr. Dana Oliveriusová
učitelka přírodovědných předmětů
biologie, chemie, fyzika
třídní učitelka 1. V
e-mail: oliveriusova@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 606
Mgr. Tomáš Vodehnal
učitel, správce ICT
informační a komunikační technologie, dramatická výchova
tel.: +420 482 416 607
ThDr. Martin Bukovský, MBA
učitel
tělesná výchova
Mgr. Simona Vodehnalová
vychovatelka na DM, učitelka
tělesná výchova PMP, didaktika Tv
Mgr. Kryštof Halda
učitel
dějepis, etika, základy psychologie, vychovatel
Ing. Lukáš Herudek
učitel
ekonomika, zeměpis
Bc. Kristýna Salabová
učitelka
anglického jazyka
Mgr. Vladimíra Dančevská
učitelka
hudební výchova s didaktikou
Mgr. Veronika Charousková
učitelka
hudební výchova s didaktikou, hra na klavír
Eva Gajdoš Svobodová
učitelka
hra na klavír
Hanna Zhuravlová
učitelka
hra na klavír
Lucie Kalášková
vychovatelka na DM

Rada školy

ThMgr. Šimon Dvořák
předseda rady školy
tel.: +420 605 268 348
e-mail: dvorak@jbcr.cz
Ing. Jan Křivka, MBA
člen rady školy
Rostislav Dankanič
člen rady školy
hejnice@jbcr.cz