Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., v aktuálním znění. 

ikony obory PMP
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 75-31-M/01

maturitní studium

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025 PŘIJMEME 30 UCHAZEČŮ

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - uchazeč prokáže motivaci ke studiu a předloží portfolio svých aktivit
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
- hra na hudební nástroj, výtvarná činnost apod.
Uchazeči o studium pedagogického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Více viz stránka oboru.

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 


ikony obory VSČ

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 68-43-M/01

maturitní studium

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025 PŘIJMEME 30 UCHAZEČŮ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - uchazeč prokáže motivaci ke studiu a předloží portfolio svých aktivit
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)

 KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 

 ikony obory O

OŠETŘOVATEL - 53-41-H/01

učební obor

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025 PŘIJMEME 15 UCHAZEČŮ

 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 POHOVOR

- uchazeč prokáže motivaci ke studiu
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
- 18. a 19. dubna 2024

Uchazeči o studium zdravotnického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Více viz stránka oboru.

 KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

PŘIHLÁŠKY
Zákonný zástupce má na výběr 3 možnosti podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online prostředí (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis). Podrobné informace získáte na stránkách společnosti CERMAT.

- Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
- Podáním výpisu vytištěného z online systému.
- Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol. V případě listinného podání vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62,  období od 1. do 20. února 2024. Při zasílání poštou je rozhodující datum podání dopisu.

 

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO

Portfolio uchazeč odevzdává v listinné podobě, nejlépe svázané do jednoho dokumentu (kroužková nebo obdobná vazba). Portfolio se může sestávat z originálů či fotokopií. Portfolio je nevratné a stává se součástí dokumentace přijímacího řízení uchazeče. Hotové portfolio zasílejte doporučeně na adresu školy: Střední škola Jana Blahoslava, Hejnice č. p. 349, 463 62 Hejnice; nebo přineste osobně do kanceláře školy. V případě osobního doručení je vhodné předem zavolat do kanceláře nebo hospodářce školy. Termín odevzdání osobně i skrze poštovní služby je 5. dubna 2024 (rozhodující je datum podání zásilky k přepravě).
Na později odevzdaná portfolia nebude brán zřetel a žák bude v dané části přijímací zkoušky hodnocen 0 body.

 

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) jsou povinné pro všechny maturitní obory. Zkoušky se budou konat 12. a 15. dubna 2024 v hlavní budově školy. Přesné informace obdržíte v pozvánce, kterou Vám nejpozději 14 dní před konáním JPZ zašleneme poštou. Ve stejnou dobu obdržíte také upozornění na uvedený e-mail.

Tvůrce JPZ, společnost Cermat, vydala stručný průvodce, ve kterém se dozvíte všechny zásadní informace týkající se zkušebních testů - od termínů, způsobů zadání a vyplnění až po jejich vyhodnocení a sdělení výsledků uchazečům. V případě potřeby doporučujeme tento dokument prostudovat. Nejdůležitější je nezmatkovat a pozorně poslouchat u zadávání. Pro seznámení se s testy z minulých let doporučujeme stránky společnosti Cermat, kde si vyplňování jednotlivých testů můžete vyzkoušet online, nebo si je stáhnout a vytisknout. V letošním roce je možné procvičovat v online prostředí aplikace TAU. Určitě je užitečné se seznámit s podobou zápisového archu, do kterého se zaznamenávají jednotlivé odpovědi.

Uchazeč, který se vzdělával na základní škole v jazyce národnostní menšiny, má dle §20 odst. 4 školského zákona nárok na prominutí konání zkoušky z českého jazyka a konání zkoušky z matematiky v jazyce národnostní menšiny. Pro uplatnění tohoto nároku je třeba k přihlášce přiložit tuto žádost.

 

Uchazeči učebního oboru Ošetřovatel jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Doklady o mimoškolní činnosti předkládají ve formě uchazečského portfolia při pohovoru.

  

ODVOLÁNÍ
Pokud uchazeč konal zkoušky a nebyl na školu přijat, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity oboru, není v letošním roce možné vzhledem k zavedení prioritizace škol na přihlášce.
Odvolání proti nepřijetí lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (osobně nebo doporučeně poštou na adresu školy - rozhoduje podací razítko pošty).

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. - 20. února 2024 Podání přihlášky ke studiu na střední škole.
do 5. dubna 2024 Odevzdání nebo odeslání uchazečského portfolia - obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veřejnosprávní činnost
12. dubna 2024 První termín jednotné přijímací zkoušky.
15. dubna 2024 Druhý termín jednotné přijímací zkoušky.
18. a 19. dubna 2024 Pohovor pro uchazeče učebního oboru Ošetřovatel.
29. a 30. dubna 2024 Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky.
3. května 2024 Náhradní termín pohovorů pro obor Ošetřovatel.

 

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny v závislosti na aktuálních změnách. Pokud nechcete přijít o nic důležitého, ozvěte se nám telefonicky nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
773 781 844

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

 

ARCHIV INFORMACÍ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

do školního roku 2023/2024