Škola od roku 2022 spolupracuje s americkou nadací 10M Foundation, která každoročně vypraví několik mladých rodilých amerických mluvčí na naši školu. Náplní jejich návštěv je práce v hodinách s našimi studenty. Popisují způsob života ve Spojených státech, seznamují studenty se systémem amerického školství, mluví o tradicích, hodnotách, politice, jídle i trávení volného času. Stalo se již nepsaným pravidlem, že obohacují jarní hodiny angličtiny a tráví svůj volný čas v areále školy nebo spolu se studenty na domově mládeže, kde mohou v přátelské konverzaci pokračovat. V tomto školním roce nás navštívila výprava již na podzim a v březnu se k nám chystají znovu.

beyond horizons rekalma na social.32023_brezen_Alison a Josie

BEYOND HORIZONS

V průběhu naší vzájemné komunikace se v loňském roce objevila myšlenka na vyslání našich studentů do USA a začaly její intenzivní ideové přípravy. Dnes vám můžeme představit náš společný projekt, který jsme nazvali Beyond Horizons, tedy Za horizont. Název samotný by měl být výzvou pro naše studenty nebát se podívat dál, symbolicky až za horizonty sama sebe. Poznávat něco nového, pustit se odvážně do dobrodružství a překonávat své vlastní limity. V tomto pilotním roce vyšleme na přelomu března a dubna do USA, státu Mississippi, 4 naše studenty s pedagogickým doprovodem. Každý z vybraných kandidátů musel projít dvoukolovým výběrovým řízením a prokázat své znalosti jazyka i osobní motivaci pro absolvování této cesty. 

A co v kolébce blues naše studenty čeká? Desetidenní pobyt v hlavním městě Jackson, bydlení v rodinách, navštěvování místní střední školy, baseball, hodiny angličtiny, představení České republiky americkým středoškolákům, výlet do New Orleans a především navazování nových přátelství. Věříme, že se jedná o prvotní dílek skládačky dlouhodobé zahraniční spolupráce, ve které budeme i nadále pokračovat. V tomto směru jsme vděčni i partnerské nadaci 10M, která každého z našich studentů na cestu i finančně podpoří.

10M