Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění. 

ikony obory PMP
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 75-31-M/01

maturitní studium

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 PŘIJMEME 30 UCHAZEČŮ

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - uchazeč prokáže motivaci ke studiu a předloží portfolio svých aktivit
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
- hra na hudební nástroj, výtvarná činnost apod.
Uchazeči o studium pedagogického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Více viz stránka oboru.

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - SPECIFIKACE

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA ikony obory VSČ

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 68-43-M/01

maturitní studium

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 PŘIJMEME 30 UCHAZEČŮ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - uchazeč prokáže motivaci ke studiu a předloží portfolio svých aktivit
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)

 KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - SPECIFIKACE

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR 68-43-M/01 VEŘENOSPRÁVNÍ ČINNOST 

v průběhu měsíce května budeme vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení - podrobné informace najdete ZDE

 

 

 ikony obory O

OŠETŘOVATEL - 53-41-H/01

učební obor

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 PŘIJMEME 15 UCHAZEČŮ

 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 POHOVOR - uchazeč prokáže motivaci ke studiu
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
Uchazeči o studium zdravotnického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Více viz stránka oboru.

 KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ – OBOR OŠETŘOVATEL (53-41-H/01)

v průběhu měsíce května budeme vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení - podrobné informace najdete ZDE

 

PŘIHLÁŠKY
Uchazeč k přihlášení ke studiu použije formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2023/2024.
Většina základních škol pomůže uchazečům s vyplněním přihlášky na střední školu, nebo ji přímo vygeneruje z informačního systému. V případě, že potřebujete vyplnit přihlášku sami, připravili jsme pro vás stručný návod. Oficiální tiskopis přihlášky je ke stažení ZDE.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62, nejdéle do 1. března 2023. Při zasílání poštou je rozhodující datum podání dopisu.

 

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO

Portfolio uchazeč odevzdává v listinné podobě, nejlépe svázané do jednoho dokumentu (kroužková nebo obdobná vazba). Portfolio se může sestávat z originálů či fotokopií. Portfolio je nevratné a stává se součástí dokumentace přijímacího řízení uchazeče. Hotové portfolio zasílejte doporučeně na adresu školy: Střední škola Jana Blahoslava, Hejnice č. p. 349, 463 62 Hejnice; nebo přineste osobně do kanceláře školy. V případě osobního doručení je vhodné předem zavolat do kanceláře nebo hospodářce školy. Termín odevzdání skrze poštovní služby je 6. dubna 2023 (rozhodující je datum podání zásilky k přepravě), osobně lze portfolio odevzdat nejpozději v den konání přijímací zkoušky (tedy 13. nebo 14. dubna 2023).
Na později odevzdaná portfolia nebude brán zřetel a žák bude v dané části přijímací zkoušky hodnocen 0 body.

 

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) jsou povinné pro všechny maturitní obory. Zkoušky se budou konat 13. a 14. dubna 2023 v hlavní budově školy. Přesné informace obdržíte v pozvánce, kterou Vám nejdéle 14 dní před konáním JPZ zašleneme poštou. Ve stejnou dobu obdržíte také upozornění na uvedený e-mail.

Tvůrce JPZ, společnost Cermat, vydala stručný průvodce, ve kterém se dozvíte všechny zásadní informace týkající se zkušebních testů - od termínů, způsobů zadání a vyplnění až po jejich vyhodnocení a sdělení výsledků uchazečům. V případě potřeby doporučujeme tento dokument prostudovat. Nejdůležitější je nezmatkovat a pozorně poslouchat u zadávání. Pro seznámení se s testy z minulých let doporučujeme stránky společnosti Cermat, kde si vyplňování jednotlivých testů můžete vyzkoušet online, nebo si je stáhnout a vytisknout. Určitě je užitečné se seznámit s podobou zápisového archu, do kterého se zaznamenávají jednotlivé odpovědi.

 

Uchazeči učebního oboru Ošetřovatel jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Doklady o mimoškolní činnosti předkládají ve formě uchazečského portfolia při pohovoru.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je žáku vydán základní školou, nebo krajským úřadem. K potvrzení zájmu o studium je nutné jej odevzdat do školy nejdéle 10 pracovních dní od oznámení výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na webových stránkách školy po ukončení aktuálního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že jej uchazeč uplatňuje na školu, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisové lístky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62.

 

ODVOLÁNÍ
Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení (má v součtu více než 40 bodů) a nebyl přijat v důsledku nedostatku volné kapacity, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Pokud jej po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů lze přijmout, řídí se ředitel školy pořadím uchazečů (§ 183, odst. 3 Školského zákona). Mezitím je nutné podat zápisový lístek na školu, na niž byl uchazeč přijat. Takto uplatněný zápisový lístek může po vydání nového rozhodnutí o přijetí na základě odvolání znovu vyzvednout a uplatnit na naší škole.
Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí lze podat až po jeho doručení / osobním převzetí a to písemně ve lhůtě 3 pracovní dny od jeho doručení/převzetí (osobně nebo doporučeně poštou na adresu školy - rozhoduje podací razítko pošty).

Formulář odvolání naleznete ZDE.

V případě, že si budete chtít vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí osobně a současně s tím podat odvolání, ale nevyhovuje vám termín 2. května 2023 16:00-18:30, je možné kontaktovat kancelář školy (774 843 183) a domluvit si jiný termín v týdnu. Rozhodnutí vám v takovém případě nebude zasláno poštou, ale ponecháme vám jej k osobnímu vyzvednutí ve škole.

Všechna ostatní Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou 3. května 2023.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. března 2023 Podání přihlášky ke studiu na střední škole.
13. dubna 2023 První termín jednotné přijímací zkoušky.
14. dubna 2023 Druhý termín jednotné přijímací zkoušky.
24. a 25. dubna 2023 Pohovor pro uchazeče učebního oboru Ošetřovatel.
10. a 11. května 2023 Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky.
 9. května 2023 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory Veřejnosprávní činnost, Ošetřovatel
 15. května 2023 Podání přihlášky ke studiu v rámci 2. kola.
 25. a 26. května 2023 Pohovory přijímacího řízení v rámci 2. kola.(Konkrétní termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k přijímacímu řízení.)

 

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny v závislosti na aktuálních opatřeních - termíny jednotné přijímací zkoušky vyhlašuje MŠMT centrálně. Pokud nechcete přijít o nic důležitého, ozvěte se nám telefonicky nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nejdůležitější informace zasíláme přímo na uvedený e-mail.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
604 614 794

Těšíme se na spolupráci s Vámi!