Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do školního roku 2023/2024. Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění. 

 

ikony obory VSČ

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 68-43-M/01

maturitní studium

POHOVOR  - uchazeč popíše svouji motivaci ke studiu, formuluje svá očekávání
- popíše své silné stránky, dovednosti, kterými disponuje
- své myšlenky formuluje srozumitelně a používá adekvání jazykové prostředky
 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - uchazeč prokáže motivaci ke studiu a předloží portfolio svých aktivit
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)

PRAVDĚPODOBNÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - SPECIFIKACE

 

 ikony obory O

OŠETŘOVATEL - 53-41-H/01

učební obor

 POHOVOR - uchazeč prokáže motivaci ke studiu
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
Uchazeči o studium zdravotnického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

PRAVDĚPODOBNÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 6  

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

PŘIHLÁŠKY
Uchazeč k přihlášení ke studiu použije formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2023/2024.
Většina základních škol pomůže uchazečům s vyplněním přihlášky na střední školu i v případě 2. kola, nebo ji přímo vygeneruje z informačního systému. V případě, že potřebujete vyplnit přihlášku sami, připravili jsme pro vás stručný návod. Oficiální tiskopis přihlášky je ke stažení ZDE

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62, nejpozději do 15. května 2023. Při zasílání poštou je rozhodující datum podání dopisu.

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO
Portfolio uchazeč odevzdává v listinné podobě, nejlépe svázané do jednoho dokumentu (kroužková nebo obdobná vazba). Portfolio se může sestávat z originálů či fotokopií. Portfolio je nevratné a stává se součástí dokumentace přijímacího řízení uchazeče. Hotové portfolio zasílejte doporučeně na adresu školy: Střední škola Jana Blahoslava, Hejnice č. p. 349, 463 62 Hejnice; nebo jej přineste osobně do kanceláře školy. V případě osobního doručení je vhodné předem zavolat do kanceláře nebo hospodářce školy. Termín odevzdání skrze poštovní služby je 15. května 2023, osobně lze portfolio odevzdat nejpozději v den konání přijímacího pohovoru.

Na později odevzdaná portfolia nebude brán zřetel a žák bude v dané části přijímací zkoušky hodnocen 0 body.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je žáku vydán základní školou, nebo krajským úřadem. K potvrzení zájmu o studium je nutné jej odevzdat do školy nejdéle 10 pracovních dní od oznámení výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na webových stránkách školy po ukončení aktuálního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že jej uchazeč uplatňuje na školu, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisové lístky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62.

ODVOLÁNÍ
Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení (má v součtu více než 25 bodů na oboru Veřejnosprávní činnost, resp. 15 bodů na oboru Ošetřovatel) a nebyl přijat v důsledku nedostatku volné kapacity, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Pokud jej po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů lze přijmout, řídí se ředitel školy pořadím uchazečů (§ 183, odst. 3 Školského zákona). Mezitím je nutné podat zápisový lístek na školu, na niž byl uchazeč přijat. Takto uplatněný zápisový lístek může po vydání nového rozhodnutí o přijetí na základě odvolání znovu vyzvednout a uplatnit na naší škole.
Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí lze podat až po jeho doručení / osobním převzetí a to písemně ve lhůtě 3 pracovní dny od jeho doručení/převzetí (osobně nebo doporučeně poštou na adresu školy - rozhoduje podací razítko pošty).

Formulář odvolání naleznete ZDE.

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně a současně s tím podat odvolání, a to 29. května 2023 od 14:00 do 16:30, je možné kontaktovat kancelář školy (774 843 183) a domluvit si jiný termín v týdnu. Rozhodnutí vám v takovém případě nebude zasláno poštou, ale ponecháme vám jej k osobnímu vyzvednutí ve škole.

Všechna ostatní Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou 30. května 2023.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

9. května 2023  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory Veřejnosprávní činnost, Ošetřovatel
 do 15. května 2023 Podání přihlášky ke studiu v rámci 2. kola.
 25. a 26. května 2023       Pohovory přijímacího řízení v rámci 2. kola.
29. května 2023 Vyhlášení výsledků.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
604 614 794

 

DRŽÍME PALCE A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI