Milí uchazeči,

děkujeme za vaši účast na přijímacích zkouškách v minulém týdnu, rádi jsme vás viděli. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na našich stránkách nejdříve 19. 5., nejpozději však 21. 5.

Dovolujeme si vás informovat o nově vydaném Opatření obecné povahy MŠMT, ze kterého vyplývá následující:

  1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na naší škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli naší školy do 14. 5., že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.
  2. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přejeme všem mnoho úspěchů a těšíme se na vás!

 

Celé znění opatření obecné povahy MŠMT k přijímacím zkouškám