Volnočasové aktivity pro školní rok 2022/2023 na domově mládeže jsou realizovány ve spolupráci se Střediskem volného času Narnie z Liberce. S pomocí této organizace můžeme žákům naší školy nabídnout pestrou paletu smyslupných organizovaných volnočasových aktivit, které nejsou určeny pouze ubytovaným, nýbrž všem žákům školy. Vzhledem k tomu, že administraci a organizaci těchto klubů zajišťuje SVČ Narnie, jsou rovněž přihlášky a platby prováděny vůči této organizaci.

Kluby jsou během týdne řazeny tak, aby odpovídaly a vyhovovaly aktuálnímu rozvrhu hodin, s důrazem na to, aby žákům zbyl dostatek volného času na učení i odpočinek. Na klub je nutné se přihlásit, tiskopis přihlášky si můžete stáhnout ZDE, nebo si jej žáci mohou vyzvednout v kanceláři školy. Vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem jej prosím doneste nejdéle do 10. října . Kluby startují v pondělí 10. října. Poplatek za každý klub čítá 200 Kč za jedno pololetí a slouží k pokrytí základních nákladů na využívaný materiál či zakoupené pomůcky.

Aktuální nabídku jednotlivých volnočasových aktivit naleznete ZDE.