Blíží se termíny přijímacího řízení. V minulém týdnu byly odeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce pro maturitní obory. Tento týden odesíláme pozvánky pro uchzeče do učebního oboru Ošetřovatel. Pokud by Vám cokoli z nich nebylo jasné, obracejte se na kancelář školy. V následujících řádcích Vám přinášíme stručné shrnutí toho nejdůležitějšího, co Vás v dalších týdnech čeká a přejeme klid a rozvahu do posledních přípravných dní.

 

MATURITNÍ OBORY - PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 proběhne podle zveřejněných kritérií. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30 žáků. Maximální možný počet bodů je 160. Pro úspěšné absolvování přijímacího řízení je nutné v součtu všech částí získat alespoň 40 bodů.

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška, kterou budete skládat ve škole 13. nebo 14. dubna 2023, dle pořadí školy na přihlášce. Tato zkouška se v obou termínech koná od 8:30 v hlavní budově školy na adrese: č. p. 349, Hejnice. Z důvodu plynulé administrace žádáme uchazeče, aby se na zkoušku dostavili v čase 7:45–8:00 a postupovali podle pokynů administrativního pracovníka.

Připomínáme, že letos je součástí přijímacího řízení také Uchazečské portfolio. Portfolio uchazeč odevzdává v listinné podobě, nejlépe svázané do jednoho dokumentu (kroužková nebo obdobná vazba). Portfolio se může sestávat z originálů či fotokopií. Portfolio je nevratné a stává se součástí dokumentace přijímacího řízení uchazeče. Pokud jste jej ještě neodevzdali, můžete jej do 6. dubna poslat poštou, nebo donést osobně, a to nejpozději v den konání jednotné přijímací zkoušky (tj. 13. nebo 14. dubna 2023). Na později odevzdaná portfolia nebude brán zřetel a žák bude v dané části přijímací zkoušky hodnocen 0 body. 

Bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení a celkové výsledky budou v anonymizované podobě zveřejněny ve vitríně školy a na webových stránkách nejpozději 2. května 2023. Svůj výsledek naleznete pod přiděleným evidenčním číslem.

 

PARKOVÁNÍ

Uchazeče je možné přivézt přímo k budově školy, ale vzhledem k počtu uchazečů není možné v areálu školy parkovat. Prosíme, využijte městské parkovací plochy u autobusového a vlakového nádraží, které se nachází v těsné blízkosti areálu školy.

DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY

Jednotné přijímací zkoušky budou uchazeči psát v učebnách v přízemí hlavní budovy školy. Prosíme doprovázející osoby, aby při testech nečekaly před okny těchto učeben, ale vyčkaly kdekoli jinde, aby píšící uchazeči měli klid a nebyli rozptylováni nadměrným pohybem osob přímo před jejich okny. Děkujeme. 

 

UČEBNÍ OBOR - OŠETŘOVATEL

Součástí přijímacího řízení není jednotná přijímací zkouška. Uchazeči budou do prvního ročníku přijímáni dle zveřejněných kritérií. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 15. Vzhledem k nižšímu počtu přihlášených bude ředitel školy vyhlašovat ještě 2. kolo přijímací zkoušky

V prvním kole projdou uchazeči pohovorem, ve kterém prokáží předpoklady a motivaci ke studiu oboru Ošetřovatel. Pohovory se uskuteční dle časového rozpisu v pozvánce 24. a 25. dubna 2023. Součástí přijímací zkoušky je rovněž možnost předložení portfolia dokumentů, které jsou relevantní při posouzení studijních předpokladů uchazeče vůči nabízenému oboru. Více informací o tom, jaké dokumenty je možné do portfolia zahrnout najdete ZDE.