Od počátku svého vzniku dbá Střední škola Jana Blahoslava mimo jiné na smysluplné využití zakoupeného školního areálu. V současné době se v jeho prostoru vzdělává 105 žáků ve dvou ročnících maturitních oborů Veřejnosprávní činnost a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Do dvou let by měla škola dosáhnout své plné kapacity čítající 285 žáků. Hned následující školní rok 2023/2024 otevírá nový učební obor Ošetřovatel s kapacitou 15 žáků. Vzhledem k tomu škola ve spolupráci s dalšími partnery a svým zřizovatelem, Jednotou bratrskou, připravila plán rozvoje a investic, které mají materiální podmínky pro zajištění vzdělávání všech 285 žáků zajistit. Plán od svého počátku počítal s navýšením kapacit ubytování pro žáky, kteří se o studium na Střední škole Jana Blahoslava ucházejí, ale není pro ně možné do školy dojíždět.

mapa arealu


První fáze rozvoje proběhla v roce 2021. Za pomoci více než 300 dobrovolníků došlo během letních prázdnin k zásadním úpravám učebních, ubytovacích i stravovacích prostor školy. Bylo proinvestováno okolo 5.000.000 Kč z darů drobných i větších dárců, čímž byly zajištěny podmínky pro vzdělávání v prvním roce existence školy.

16  17


Druhou fází prošla škola během letních měsíců v roce 2022. Domov mládeže rozšířil svoji kapacitu o další patro se sedmi nově vybavenými pokoji a prošel celkovou rekonstrukcí sociálního zázemí. V hlavní budově školy byly zrenovovány a vybaveny další tři učebny. Celkové náklady stavebních prací a vybavení prostor se vyšplhaly k 6.000.000 Kč, jejichž značnou část znovu pomohly pokrýt dary menších dárců.

14    13


Na třetí fázi úprav areálu školy a školních budov se pracuje již dnes. V nedávné době byla dokončena demolice starých dílen. Uvolněný prostor poslouží pro výstavbu nové budovy školního stravování a dalších ubytovacích kapacit. Během podzimních měsíců započala renovace a částečná úprava objektu č. p. 416, kde vzniknou nové učebny a zázemí pro obor Ošetřovatel. Objekt bude k výuce sloužit od září roku 2023.

Čtvrtou fází je již zmiňovaná výstavba zbrusu nového objektu školního stravování a ubytovacích kapacit v počtu 40 lůžek, která by mohla odstartovat již v roce 2023. Věříme, že se plán podaří realizovat a zveme každého z Vás k účasti na růstu školy, která nabízí studentům bezpečné prostředí, moderní vzdělání založené na základních pilířích naší civilizace s cílem vybavit každého studenta tak, aby se stal plnohodnotným a žádaným článkem naší společnosti.

01 Nová budova