V posledním říjnovém týdnu se studenti druhého ročníku pedagogického oboru vypravili na kulturně-historickou exkurzi do Prahy. Nejenže zhlédli množství významných historických a uměleckých památek, ale rovněž se naučili samostatně pohybovat po hlavním městě pomocí prostředků městské hromadné dopravy. Při své procházce pražskými ulicemi navštívili Pražský hrad včetně interiérů Svatovítské katedrály, Vladislavského sálu a baziliky sv. Jiří. Nechybělo ani zastavení v malebné manýristické Valdštejnské zahradě či procházka po Karlově mostě a prohlídka nové venkovní instalace Krištofa Kintery s tematikou brutalistních budov. Po ukončení oficiální exkurze pokračovali někteří v doprodu učitelů prohlídkou dvou výstav současného moderního umění v Karpuchina gallery. 

 

2022 10 24 Praha01  2022 10 24 Praha02  2022 10 24 Praha03

Fotografie: Gabriela Briestenská, 2. P