... aneb naplno ve škole. První ročníky naší školy mají za sebou intenzivní dny plné nových zážitků, společných chvil, aktivit a her. V týdnu od 5. do 9. září se totiž zúčastnili adaptačních kurzů v jizerskohorském Tanvaldu. A stálo to za to! Společně prožili výstup na Tanvaldský Špičák, noční bojovku, tvořili společný erb třídy, poznávali třídního učitele i sami sebe navzájem během týmových, seznamovacích či jiných zážitkových her, při kterých často museli táhnout jako třída za jeden prov  az, aby uspěli. Na závěr všem třídní učitelé popřáli, aby jim parťáctví, dobrá nálada, vytrvalost a odvaha vydrželi i nadále, již v plném školním tempu.

2022 09 05 adaptacni kurz 12022 09 07 adaptacni kurz 1v