Ve školním roce 2022/2023 otevíráme následující obory

 

obor 01 

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
75-31-M/01
Čtyřletý maturitní obor

forma studia: prezenční
počet přijímaných uchazečů: 30
školné: 1.000 Kč / měsíc

(pro žáky studující od šk. r. 2023/2024)
PRAXE OD 1. ROČNÍKU

 
obor 02 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
68-43-M/01
Čtyřletý maturitní obor

forma studia: prezenční
počet přijímaných uchazečů: 30
školné:1.000Kč / měsíc

(pro žáky studující od šk. r. 2023/2024)


PRAXE OD 2. ROČNÍKU

 

 

 Charakteristika oboru Profil absolventa  Učební plán                                                Charakteristika oboru Profil absolventa   Učební plán