Začátek školního roku otevřel v Hejnicích novou střední školu nabízející dva maturitní obory v oblastech pedagogiky a veřejné správy – Střední školu Jana Blahoslava. Do prvních ročníků nastoupilo 40 žáků, kteří se budou v prostorném areálu školy připravovat na svá budoucí povolání. 15 z nich navíc u školy bydlí v domově mládeže – na Zámečku.

DSC 5216  DSC 6144  DSC 6173

Vizí školy je připravovat žáky v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí na jejich odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti. Škola si klade za cíl vést žáky k odpovědnému způsobu života, svědomitému plnění svěřené práce a vstřícnému vystupování k těm, kteří budou jejich služby potřebovat. Absolventi školy se uplatní jako vychovatelé, učitelky v mateřských školách, pedagogové volného času, pracovníci státní správy i místních samospráv, bankovní specialisté nebo podnikatelé. Kromě zmíněných mohou dále studovat na vysokých školách zaměřených na výchovu a vzdělávání, právo, státní správu či ekonomii.

Slavnostní otevření školy proběhlo 1. září v odpoledních hodinách za hojné účasti z řad veřejnosti. Mezi návštěvníky nechyběli ani hejtman Libereckého kraje Martin Půta, senátor Michael Canov či starosta obce Hejnice Jaroslav Demčák. Po symbolickém přestřižení pásky si návštěvníci pochutnávali na připraveném rautu a středeční odpoledne jim zpříjemňovala hudba skupiny The Neons společně s Ester Brožovou. Žáci strávili dva první školní dny adaptačním kurzem, během kterého se nejen lépe poznali a navázali nová přátelství, ale zároveň formulovali hodnoty, které by chtěli ve školním kolektivu prosazovat – mezi nimi nechyběla schopnost odpouštět, pracovat v týmu a vzájemně se podporovat.

Škola stojí na samém počátku své práce, před učiteli je nelehký úkol žáky naučit vše, co budou pro výkon svého povolání potřebovat, a být jim průvodci svízelnými životními situacemi, které mohou v životě mladého člověka nastat. Žáci se musí seznámit se všemi novými předměty, učiteli i prostředím a k tomu již plní zadané úkoly a připravují se na výuku. Společně pracují na tom, aby se naplnilo školní motto a škola byla: „Školou pro život, který stojí za to.“