Uchazeči, kteří nebyli přijati na jiné škole, se mohou přihlásit do druhého kola přijímacího řízení.

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení, které  se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění. Přihlášky do 2. kola zasílejte do 8. června 2021 - více informací viz níže.

 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ / 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

obor 01

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 75-31-M/01
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

POHOVOR - uchazeč prokáže motivaci pro studium oboru
- hodnoceny jsou rovněž komunikační dovednosti uchazeče
 PROSPĚCH ze ZŠ - 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 BONUSOVÉ ČÁSTI - nepovinné - aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
- hra na hudební nástroj, výtvarná činnost apod.
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ 2
Uchazeči o studium pedagogického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

VÝSLEDKY 2. KOLA

 

obor 02

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 68-43-M/01
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

POHOVOR - uchazeč prokáže motivaci pro studium oboru
- hodnoceny jsou také komunikační schopnosti uchazeče
 PROSPĚCH ze ZŠ - 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 BONUSOVÉ ČÁSTI - nepovinné - aktivity (podíl na vedení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ - 18

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

VÝSLEDKY 2. KOLA

 

PŘIHLÁŠKY
Uchazeč k přihlášení ke studiu použije formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2021/2022.
Střední škola Jana Blahoslava je zcela novou střední školou, jejíž zápis do rejstříku škol a školských zařízení byl proveden 24. února 2021. Protože není pro základní školy zatím možné vygenerovat naše údaje na přihlášku automaticky, připravili jsme pro vás stručný návod, jak přihlášku náležitě vyplnit. Více informací najdete v sekci Přihláška ke studiu.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, Růžodolská 118, Liberec XI, 460 01 do 8. června 2021. Při zasílání poštou je rozhodující datum podání dopisu.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je žáku vydán základní školou, nebo krajským úřadem. K potvrzení zájmu o studium je nutné jej odevzdat do školy nejdéle 10 pracovních dní od oznámení výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na webových stránkách školy po ukončení druhého kola přijímacího řížení. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že jej uchazeč uplatňuje na školu, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisové lístky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, Růžodolská 118, Liberec XI, 460 01.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

28. května 2021 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení, zveřejnění kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.
 8. června 2021 Nejzazší termín pro podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.
 15. června 2021 Termín konání přijímací zkoušky - pohovory. Podrobnosti budou zaslány přihlášeným formou pozvánky.
 16. června 2021 Zveřejnění výsledků 2. kola přijímací zkoušky.

 

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny. Pokud nechcete přijít o nic důležitého, vyplňte předběžnou přihlášku. Nejdůležitější informace zasíláme přímo na uvedený e-mail.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
604 614 794

Těšíme se na spolupráci s Vámi!