Včera (19. dubna) byly doporučenou poštou rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám všem uchazečům, kteří budou psát jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole.

V obálkách naleznete:

1. průvodní dopis s důležitými informacemi,
2. pozvánky ke konání jednotlivých testů (z ČJ a MT) s konkrétním datem a časem zkoušek,
3. informace k testování a bezpečnostní pokyny

V pozvánkách naleznete své evidenční číslo, pod kterým budou na našich stránkách nejpozději 21. května zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Protože byla kvůli mimořádným opatřením pro tento rok zrušena povinnost konat JPZ a některé ze škol od nich upustily, nastala situace, kdy někteří uchazeči budou konat zkoušky v obou termínech na naší škole. V takovém případě naleznete v dopise dvě pozvánky. Není to chybné zaslání, skutečně vás očekáváme v oba termíny (tj. 3. i 4. května). Evidenční číslo na pozvánce pro Vás zůstává stejné.

S sebou na zkoušku si prosím vezměte pozvánky na příslušný den. Usnadní vám orientaci v budově a zrychlí úvodní administraci.

Součástí dopisů jsou také informace k testování a bezpečnostní pokyny s ohledem na mimořádná opatření kvůli onemocnění COVID-19. Tyto pokyny byly sepsány na základě nyní platných opatření. Protože může dojít ke změnám a aktualizacím opatření, prosíme, sledujte pravidelně webové stránky školy. Případné změny v organizaci konání zkoušek Vám zašleme těsně před jejich termínem na Vámi uvedené e-mailové adresy.

Uchazeči, kteří se hlásí na oba obory, obdrží pro přehlednost dva dopisy (a budou mít také dvě evidenční čísla).

Uchazeči, kteří nekonají JPZ na naší škole, v následujících dnech obdrží dopis s přiděleným evidenčním číslem a dalšími informacemi o přijímacím řízení.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat kancelář školy na tel. 774 843 183.

 

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

Organizace přijímacích zkoušek
Přijímací řízení

Kritéria 1. kola přijímacího řízení – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kritéria 1. kola přijímacího řízení - Veřejnosprávní činnost
Aplikace InspIS SETmobile - procvičování jednotných přijímacích testů
Cermat - testová zadání z minulých let k procvičení, nebo stažení v PDF