Termíny jednotné přijímací zkoušky se nezadržitelně blíží, proto jsme pro vás připravili jednoduchý přehled toho, co vás na začátku května čeká. Čtěte pozorně, ať vám neuniknou žádné podstatné informace a povinnosti spojené se současnou epidemickou situací.

CO MUSÍM PŘINÉST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE S SEBOU

1. Svačinu, pití a klidnou náladu
2. Psací a rýsovací potřeby (tužka píšící modře nebo černě, obyčejná tužka)
3. Negativní výsledek testu na Covid-19 (viz dále)
4. Ochranu dýchacích cest (minimálně chirurgickou roušku, repirátor FFP2 není vyžadován - aktualizováno 22. dubna 2021)

 

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Jednotná přijímací zkouška se koná 3. a 4 května. Žák je na ni pozván oficiálním dopisem 14 dní před jejím konáním a zkoušku vykonává ve školách v pořadí, v jakém je napsal na přihlášku. Pokud se žák hlásí pouze na jeden maturitní obor, nebo se hlásí na dva obory v rámci jedné školy, koná přijímací zkoušku v obou dnech na stejné škole.

V letošním roce konají naši uchazeči přijímací zkoušku na adrese: Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Růžodolská 118, Liberec XI, 460 01. Uchazeči se na místo dostaví ve stanovený den mezi 8:00 a 8:15.

PŘEDMĚT  ZAČÁTEK ADMINISTRACE ČASOVÝ LIMIT ZKOUŠKY
 matematika  8:30 85 minut
 český jazyk a literatura  11:10 70 minut

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 6. dubna 2021 je nutné, aby uchazeč:

a) neměl příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doložil před zkouškou negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu provedeného ve škole ne staršího 7 dní.

Pro tyto účely má uchazeč právo se podrobit tomuto vyšetření ve škole, kde je žákem. Škola je na základě jeho žádosti povinna test provést a vydat o něm patřičný doklad.

Tento doklad je možné nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Kompletní text mimořádného opatření – ZDE.

Pokud uchazeč tuto podmínku nesplní, nebude mu účast na přijímací zkoušce umožněna.

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Na vlakovém i autobusovém nádraží nastupte nejlépe na zastávce MHD do autobusu č. 27 (směr Průmyslová zóna sever) nebo č. 30 (směr Stráž nad Nisou). Oba jedou přes zastávku Žitavská, poté je zastávka RŮŽODOL I., kde je třeba vystoupit. Cesta těmito spoji trvá asi 4 minuty.

Odjezdy: 7:30 (č. 27); 7:35 (č. 30) a 7:40 (č. 27).

Případně se podívejte na stránky idos.idnes.cz.

Cílová zastávka je Růžodol I.

Ze zastávky prosím následujte přiloženou mapku. Pokud se ztratíte, určitě volejte 774 843 183 - budeme v pohotovosti pro všechny uchazeče.

 

Mapka ze zastávky Růžodol I. do školy

 

UŽITEČNÉ RADY, TIPY A ODKAZY K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací řízení
Kritéria 1. kola přijímacího řízení – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kritéria 1. kola přijímacího řízení - Veřejnosprávní činnost
Aplikace InspIS SETmobile - procvičování jednotných přijímacích testů
Cermat - testová zadání z minulých let k procvičení, nebo stažení v PDF

 

STRÁNKU BUDEME V PŘÍPADĚ NOVÝCH INFORMACÍ PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT