Vzhledem ke změnám v organizaci jednotné přijímací zkoušky, které MŠMT zveřejnilo 10. března 2021, upozorňujeme na její posunuté termíny.

1. termín: 3. května 2021
2. termín: 4. května 2021

Uchazeči konají na škole jednotnou přijímací zkoušku v obou nabízených oborech podle pořadí školy na přihlášce ke studiu na SŠ (1. místo – 1. termín, 2. místo – 2. termín). Více informací k přijímacím zkouškám v letošním roce najdete ZDE. Se všemi přihlášenými budeme i nadále komunikovat.

Doporučujeme rovněž nadále sledovat náš web i sociální sítě. O případných změnách budeme ihned po jejich zpracování informovat a informace na stránkách průběžně aktualizovat.

Tým střední školy Jana Blahoslava

 

Užitečné odkazy:
Přijímací řízení
Kritéria 1. kola přijímacího řízení – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kritéria 1. kola přijímacího řízení - Veřejnosprávní činnost
Aplikace InspIS SETmobile - procvičování jednotných přijímacích testů
Cermat - testová zadání z minulých let k procvičení, nebo stažení v PDF