Na základě obdržených přihlášek do jednotlivých oborů nedochází k úpravě 1. kola přijímacího řízení:


V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika nedochází k žádné změně a přijímací řízení proběhne tak, jak bylo uvedeno v kritériích zveřejněných zde. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku na adrese Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11; v termínu 12., nebo 13. dubna (záleží na pořadí školy v přihlášce).


V oboru Veřejnosprávní činnost proběhne přijímací řízení tak, jak bylo uvedeno v kritériích zveřejněných zde. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku na adrese Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11; v termínu 12., nebo 13. dubna (záleží na pořadí školy v přihlášce).


Uchazeče obou oborů budeme o detailech přijímacího řízení informovat. Doporučujeme rovněž nadále sledovat náš web i sociální sítě, protože v současné situaci probíhající pandemie Covid-19 není jasné, zda ještě nedojde k určitým úpravám jednotné přijímací zkoušky. O těchto případných změnách budeme ihned po jejich zpracování informovat.

Těší nás, že jste se společně s námi rozhodli vkročit do nového školního roku 2021/2022 a přejeme všem uchazečům hodně štěstí v přípravě na jednotné přijímací zkoušky!


Tým Střední školy Jana Blahoslava

Užitečné odkazy:
Přijímací řízení
Kritéria 1. kola přijímacího řízení – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kritéria 1. kola přijímacího řízení - Veřejnosprávní činnost
Aplikace InspIS SETmobile - procvičování jednotných přijímacích testů
Cermat - testová zadání z minulých let k procvičení, nebo stažení v PDF