Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ / 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

obor 01

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 BONUSOVÉ ČÁSTI - aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
- hra na hudební nástroj, výtvarná činnost apod.
Uchazeči o studium pedagogického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA 

 

obor 02

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 BONUSOVÉ ČÁSTI - aktivity (podíl na vedení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA

 

PŘIHLÁŠKY
Uchazeč k přihlášení ke studiu použije formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2021/2022.
Střední škola Jana Blahoslava je zcela novou střední školou, jejíž zápis do rejstříku škol a školských zařízení byl proveden 24. února 2021. Protože není pro základní školy zatím možné vygenerovat naše údaje na přihlášku automaticky, připravili jsme pro vás stručný návod, jak přihlášku náležitě vyplnit. Více informací najdete v sekci Přihláška ke studiu.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je žáku vydán základní školou, nebo krajským úřadem. K potvrzení zájmu o studium je nutné jej odevzdat do školy nejdéle 10 pracovních dní od oznámení výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na webových stránkách školy nejdéle do 21. května 2021. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že jej uchazeč uplatňuje na školu, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisové lístky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, Růžodolská 118, Liberec XI, 460 01.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. března 2021  Nejzazší termín odevzdání přihlášek na střední školu. Při zaslání přihlášky poštou se počítá den podání zásilky. 
 8. března 2021 Pokud počet přihlášek nepřevýší počet nabízených míst, rozhodne ředitel školy do tohoto data o možném nekonání přijímací zkoušky. V případě, že tuto možnost využije, budou všichni přihlášení uchazeči přijati.
 3. května 2021  První termín jednotné přijímací zkoušky.
 4. května 2021  Druhý termín jednotné přijímací zkoušky.
21. května 2021  Nejzazší termín pro oznámení výsledků přijímacího řízení.

 

NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 2. června 2021  První termín jednotné přijímací zkoušky.
 3. června 2021  Druhý termín jednotné přijímací zkoušky.
 16. června 2021  Nejzazší termín pro oznámení výsledků přijímacího řízení.

 

 

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny. Pokud nechcete přijít o nic důležitého, vyplňte předběžnou přihlášku. Nejdůležitější informace zasíláme přímo na uvedený e-mail.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
604 614 794


Těšíme se na spolupráci s Vámi!