Přemýšlíš, kam na střední a hledáš vhodné možnosti? Rád pomáháš druhým lidem? Zajímáš se o práci ve zdravotnictví? Pak je náš nový obor možná právě pro tebe. Již v následujícím školním roce 2023/2024 otevíráme tříletý učební obor Ošetřovatel, který absolventům umožňuje práci ve zdravotnických zařízeních nebo v oblasti sociálních služeb.

nurse g9a2560af6 1920budova01V průběhu studia získáš důležité teoretické poznatky o první pomoci, ošetřovatelské péči, stejně jako přehled v základech epidemiologie a hygieny. Vše následně uplatníš v odborné praxi přímo ve zdravotnických zařízeních. Naučíš se správně pečovat o pacienta, starat se o prostředí, v němž se nachází, měřit a zaznamenávat údaje o jeho zdravotním stavu, asistovat při převazech a podávání léčivých přípravků. Osvojíš si vhodnou formu komunikace s pacientem a jeho rodinou. Budeš plně připraven být platný článkem zdravotnického týmu.

Pro obor Ošetřovatel rekonstruujeme nové prostory přímo v areálu školy. Již v tomto čase vznikají nově vybavené kmenové i odborné učebny včetně studentského zázemí. Kromě toho budeš při studiu využívat celý areál školy a potkávat se zde se spolužáky z dalších studijních oborů. Škola také nabízí školní stravování a odpolední volnočasové aktivity. V případě čekání na vlakové či autobusové spoje, nebo pro potřebu plnění skupinových úkolů můžeš se svými spolužáky trávit čas ve školní knihovně na domově mládeže, jenž je rovněž součástí areálu školy.

Přijď se podívat na dny otevřených dveří 12. a 13. ledna. Přihlášku ke studiu podej do 1. března 2023. Podmínkou ke studiu je lékařský posudek, přijímací zkouška bude vedena formou individuálního pohovoru, při kterém prokážeš motivaci ke studiu.

Těšíme se na viděnou u nás ve škole.

Informace o oboru

Informace k přijímacímu řízení

01 Nabízíme ti02 Teoriepraxe03 Moderní prostředí

 

Zajímá tě více? Zhlédni videorozhovor s učitelem odborných předmětů, Bc. Martinem Kaláškem: