V úterý 17. května navštívila třída veřejnosprávní činnosti Senát ČR, kde se setkali se senátorem Michaelem Canovem.

Před budovou Kolovratského paláce se s žáky přivítal bývalý vedoucí kanceláře předsedy Senátu Petr Kostka, který je dovedl až k panu senátorovi Canovovi. Celá exkurze začala prohlídkou kanceláře, vysvětlením vnitřní organizace Senátu a pokračovala besedou v Zeleném salónku. Zde v září roku 1938 zasedala vláda k projednání zprávy o Mnichovské dohodě. Na besedě byl žákům vysvětlen legislativní proces a to, jakou roli v něm hrají senátoři. Žákům byl dán prostor pro dotazy.

Po besedě se exkurze znovu ujal pan Kostka. Začala prohlídka Valdštejnského paláce, kde žáci postupně procházeli vnitřními prostory a měli tak možnost nahlédnout i do některých kanceláří, vidět obrazy Albrechta z Valdštejna i fotografie bývalých senátorů. Pan Kostka mluvil o historii paláce i o akcích, které se zde v dnešní době konají. Prohlídka končila ve Valdštejnských zahradách. Žákům se exkurze moc líbila a obě strany se těší na další spolupráci.

senat01