V roce 2021 otevřela po několikaletém úsilí Jednota bratrská po 400 letech v Hejnicích střední školu. Navazuje tím na pedagogický odkaz vlastní minulosti a rozvíjí vzdělávání postavené na základních pilířích západní společnosti. Připravuje studenty ve dvou maturitních a jednom učebním oboru. Během následujících let bude škola vzdělávat až 300 studentů.

Školní areál o rozloze 3.500 m2 byl zakoupen v červnu roku 2021 a během letních prázdnin byly za pomoci více než 300 dobrovolníků z celé České republiky renovovány prostory učeben, kabinetů, školního stravování i ubytování včetně úpravy venkovního prostranství.

01 PP

03 PP

Pro dosažení otevření školy bylo investováno:

- 12 let snahy, přípravných prací
- tisíce hodin dobrovolnické práce více než 300 dobrovolníků
- 22 mil. Kč na koupi školního areálu ze strany zřizovatele školy, Jednoty bratrské
- 5 mil. Kč na renovace školních budov, pořízení potřebného školního vybavení z darů drobných i větších dárců

02 PP

Novou aktuální výzvou, která má již konkrétní obrysy v podobě architektonické studie, je zbudování stravovacího zařízení a ubytování pro dalších 40 studentů. Stavba bude umístěna uprostřed školního parku a jemně naváže na současnou zástavbu. Před ní vznikne příjemný a moderní prostor pro setkávání, posezení a povídání. Naší vizí je komunitní škola propojená s veřejností a moderní bezpečný školní kampus zajišťující vhodný prostor pro rozvoj vzdělávání mladé generace.

 Snímek obrazovky 2022 05 24 114756

LETÁK K PROJEKTU VÝSTAVBY NOVÉHO STRAVOVACÍHO A UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

V rozvoji školy plánujeme:

- zbudování nového stravovacího zařízení společně s budovou domova mládeže 70 mil. Kč
- přístavba školní budovy včetně dalších kmenových a odborných učeben 25 mil. Kč
- odkup druhé části areálu v rozsahu 1.000 m2
- výstavba objektu školní multifunkční haly a venkovního sportoviště

Za účelem realizace představeného rozvoje jsme zřídili veřejnou sbírku, na kterou mohou jednotliví dárci přispívat. Číslo transparentního účtu je 2602098462/2010

 

Staňte se i vy partnery Střední školy Jana Blahoslava

Děkujeme