Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2021. Díky nasazení mnohých dobrovolníků a drobných i větších dárců se v září 2021 otevřela Střední škola Jana Blahoslava. Stal se malý zázrak, který bude sloužit generacím mladých lidí. Ve středu 22. prosince jsme společně se studenty zakončili první etapu existence školy společným vánočním představením. Největší dík však patří tomu, kterého si připomínáme každý prosinec, tomu, který se narodil v Betlémě. 

Přejeme Vám klidné vánoční svátky, dobrý vstup do nového roku 2022 a těšíme se na to, kam se bude Střední škola Jana Blahoslava posouvat. 

PF 2022 small